Privacy

Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens zoals je naam, adres of e-mailadres etc. die je aan ons verstrekt.
Bij het doen van een aankoop op kitbuilding word je gevraagd om een aantal persoonsgegevens in te vullen zoals je naam,telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en gegevens om de betaling te kunnen verwerken.
Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je bestelling af te handelen.
Bij ons worden deze persoonsgegevens opgeslagen voor de boekhouding.
En deze persoonsgegevens worden online opgeslagen in jouw persoonlijk account.

Bij het verwerken van persoonsgegevens geldt dat alleen de gegevens gebruikt worden die jij zelf actief achtergelaten hebt op kitbuilding.
Wij stellen persoonsgegevens nooit aan derden ter beschikking, met uitzondering van partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor je ze aan ons hebt verstrekt, namelijk het uitvoeren van de overeenkomst.
Wij  respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.